आजोबांच्या भेटीस.. Trek to Ajobagad / Aja Parvat

  हिरवे हिरवे गार गालिचे ,हरित तृणाच्या मखमालीचे .. पावसाळ्यात कुठे हि ट्रेकला जा, सह्याद्रीच्या कड्या कपारयातून फिरा, बालकवीं त्र्यंबक…

Continue Reading →