Browsed by
Tag: If you Don’t mind

If you Don’t mind…

If you Don’t mind…

काल ऑफिसमध्ये नव्याने एक मुलगी जॉईन झाली.  ते हि आमच्याच Design Department मध्ये ,पहिलाच दिवस असल्याने..काम काज समजून घेण्याकरिता ती बाजूला येऊन बसली. बाजूच्या सीटवर आणि थोडं इकडचं तिकडचं समजून घेतल्यावर, काही बोलणं झाल्यावर लागलिचं तिने एक सवाल टाकला.अगदी स्पष्टपणे.., If you Don’t mind…तुमची सॅलरी किती आहे ? मी काही क्षण स्तब्ध पुतळ्यासारखा झालो.क्षणभराचा तो क्षणिक झटका..म्हणा हवा तर..म्हटलं काय धाडसी मुलगी आहे हि, किती हे धाडस.. पहिलाच दिवस..तो हि आता कुठे सुरु झालाय आणि असा प्रश्न.. ! खरं तर… Read More Read More