Browsed by
Tag: I love you too..

I love you too..

I love you too..

आय लव्ह यु टू ..( I love you too..)  आय लव्ह यु टू ..( I love you too..)   दाटून आलेल्या कृष्णमेघासारखी त्याची अवस्था झाली होती. बैचेनी लगभगिनं वाढली होती, क्षणभरातच….म्ह्णूनच बरसायचं होतं त्याला,  सगळं मनातलं वाहून देत..बोलायचं होतं तिच्याशी.. व्हायचं होतं मोकळं आणि मनानं हलकं हलकं.. पण धीर होतं नव्हतं .  म्हणायला तसं बोलणं सुरुच होतं. मगासपासुन दोघात हि , झाले असतील आता काही एक मिनिटं त्यालाही , पण हवं ते मनातलं ओठाशी येत न्हवतं.  घेर घेतलेल्या भावनांना योग्य तो न्याय मिळत… Read More Read More