Browsed by
Tag: Arrange marriage

Love marriage कि Arrange marriage हा एकच मोठा सवाल आहे…

Love marriage कि Arrange marriage हा एकच मोठा सवाल आहे…

Love marriage कि Arrange marriage हा एकच मोठा सवाल आहे… हे करुणाकरा ऐकतोयस ना ? जिच्यासोबत भावी स्वप्नांचं चित्र चितारलं त्या माझ्या प्रिय सखेशी कि अजूनही माझ्या आयुष्यात पदार्पण न केलेल्या त्या अनोळखीशी , कोणाशी नक्की सुत जुळवनार आहेस रे ? हे एकदा ठामपणे सांगून टाक , आणि मोकळं कर रे मला , ह्या अविवाहा तांच्या जगण्यातून .. अजून किती रे , हे असं असह्य जगणं मी जगायचं ? सांग तरी ? विरहाच्या अपार वेदनेने कष्टीलेल्या, ह्या माझ्याच मनाची …हि… Read More Read More