Browsed by
Tag: ’ती’ एक ग्रेट भेट…

’ती’ एक ग्रेट भेट..

’ती’ एक ग्रेट भेट..

‘मला आयुष्यात फक्त भरभरूनं प्रेम हवं होतं, संकेत… तेच मिळालं नाही. क्षणभर स्मित करून , कुठल्याश्या भावगर्दीत ती पुन्हा गढून गेली.   मी मात्र एकटक तिच्याकडे पाहत राहिलो. मनातील दबलेल्या त्या भावना उघड करताना  तिच्या डोळ्यातून आसवं तरळून येत होती. गोठलेल्या त्या जुन्या जखमां..आज पुन्हा नव्याने पाझरू लागल्या होत्या. त्याचा दाह , त्या मनास  सलत  होता.  त्यास  कारण अन निमित्त मात्र आज मी ठरलो होतो. एक मित्र म्हणून, मैत्रीतला विश्वास म्हणून , तिचं अनुभव विश्व ,जीवनपट  माझ्यासमोर उलगडलं   जात… Read More Read More