‘मला आयुष्यात फक्त भरभरूनं प्रेम हवं होतं, संकेत… तेच मिळालं नाही. क्षणभर स्मित करून , कुठल्याश्या भावगर्दीत ती पुन्हा गढून गेली.   मी मात्र एकटक तिच्याकडे पाहत राहिलो. मनातील दबलेल्या त्या भावना उघड करताना  तिच्या डोळ्यातून आसवं तरळून येत होती. गोठलेल्या त्या जुन्या जखमां..आज पुन्हा नव्याने पाझरू लागल्या होत्या. त्याचा दाह , त्या मनास  सलत …

’ती’ एक ग्रेट भेट.. Read More »