Browsed by
Tag: हृदया – एक स्वप्नं सखी

हृदया – एक स्वप्नं सखी

हृदया – एक स्वप्नं सखी

हृदया – एक स्वप्नं सखी पत्र संवाद… प्रिय सखे , सगळ असं Unexpected असेल न तुला .. मला वाटलंच , माझं असं जगावेगळं वागणं ( तुझ्यासाठीच हा ) तुला कदापि  रुचणार नाही, ना पटणार नाही. हे ना ?  मुळात अगं … अपेक्षानुसार वागणं हि अवघड अशी गोष्ट आहे. दरवेळी ते शक्य नाही .  कधी – कुठेतरी.. .. घाव हा बसतोच , ह्या बदलत्या परिस्थितीचा… अन मग भली मोठी जखम होते. तीच सहन होत नाही . अन आपल्या मनाचा विस्फोट होतो… Read More Read More