Browsed by
Tag: हृदयातले भावबंध

कॅमेराच्या नजरेतून, हृदयातले भावबंध

कॅमेराच्या नजरेतून, हृदयातले भावबंध

कॅमेराच्या नजरेतून, हृदयातले भावबंध..     प्रति – १  अबोली असूनही किती बोलकी आहे हि … प्रति – २  ह्या कोवळ्या उन्हावाणी कुणीतरी असावं, हळूच आपल्यात सामावणारं अन आपलेच छुपे भावरंग नव्याने उजळवून देणारं… प्रति – ३  कधी कधी वाटतं ह्या बहरलेल्या , कधी निष्पर्ण झालेल्या , स्वतःतलं सर्वस्व वाहून देणाऱ्या , केवळ देणं जाणणाऱ्या , ह्या झाडांसारखं, आपल्याला हि निःस्वार्थाने जगता येईल का ? क्षणा क्षणातले एक एक घाव जिरवून , ते हळूच थोपवून , आनंदाचे तुषार फुलवणं, खरंच… Read More Read More