राजगड – शोध सह्याद्रीतून ….२६/२७- २०१३    किती शांत वातावरण होतं. तरीही अधून-मधून वाऱ्याची गार झुळूक अंगावर येत. जणू ती वारेगुलाबी थंडी एकटक खेळत,गुणगुणत स्व:तहाशीच, तिने आपले बाहू सर्वत्र पसरले होते.  संपूर्ण राजगड परिसर तिने आपल्या अखत्यारीत आणले होते. तिच्या मगरमिठीतून कुणाचीच सुटका होत न्हवती, गारठलेली ती पाने फुले हि ,  सूर्य नारायणाच्या दर्शनास जणू …

राजगड – शोध सह्याद्रीतून.. Read More »