सिद्धगड भीमाशंकर – एक विलक्षण ट्रेक अनुभव

इंग्रजी नवीन वर्षाची सुरवात आमच्या ह्या ट्रेकनी झाली. १-२ जानेवारी २०१२ हे ते दोन दिवस. कधीही न विसरू शकणार असे.ट्रेकला…

Continue Reading →