सह्याद्रीतलं स्वप्नं : साल्हेर – सालोटा – मुल्हेर- मोरा

साल्हेरं – नाव उच्चारलं कि सर्वप्रथम डोळ्यासमोर काय येत असले तर ती साल्हेर ची लढाई, तो झुंजार रणसंग्राम, मराठ्यांनी फोडलेला…

Continue Reading →