Browsed by
Tag: सह्याद्रीतला सोबती ..

सह्याद्रीतला सोबती ..

सह्याद्रीतला सोबती ..

आपल्या ह्या धगधगत्या, राकट, कणखर सह्याद्रीच्या दऱ्या खोऱ्यातून, कसलेल्या पायमोडी वाटेतून, निवांत मुशाफिरी करताना..चढ उतार करताना, एक सोबत नक्कीच आपल्याला लाभते. लाभली असेलच तुम्हाला ?ह्या सह्याद्रीत कुठे ना कुठे, कधी ना कधी, केंव्हा ना केंव्हा, किंव्हा प्रत्येक क्षणी हि म्हणा ट्रेक दरम्यान बिना कूच बोले, कहे,पीछे पीछे, .पीछे -पीछे ..मुकाट्याने.. ओळखतं का ? कोण ते ?शेपूट झुलवीत, जिभली बाहेर काढत पाठीमागून माग काढणारा ..अहो..ओळखलंच असेलच एव्हाना… होय ना ?अहो…माणसांची, आपल्या धन्याशी निष्ठेने वागणारा असं आपण म्हणतोच कि ..ओळखलंत ना ‘पाळीव… Read More Read More