सह्याद्रीतला सोबती ..

आपल्या ह्या धगधगत्या, राकट, कणखर सह्याद्रीच्या दऱ्या खोऱ्यातून, कसलेल्या पायमोडी वाटेतून, निवांत मुशाफिरी करताना..चढ उतार करताना, एक सोबत नक्कीच आपल्याला…

Continue Reading →