Browsed by
Tag: ‘ समज- गैरसमज ‘

समज- गैरसमज

समज- गैरसमज

गुड नाईट ..शुभ रात्री ..! बोलयला आत्ता कुठे सुरवात केली असतानाच त्याने अचानक एक्झिट घेतली. आणि तो तिच्या व्हाट्सअप रिप्लाय ची वाट बघू लागला. त्याला वाटलं , तिचं हि तेच रिप्लाय येईल . तसंच काहीस, केवळ शुभ रात्री म्हणून …इतर काहीही न बोलता , पुढे संवाद न वाढू देता, पण झालं ते उलटंच… तिचे धडाधड मेसेज येऊ लागले. ”लगेच शुभ रात्री रागावला आहेस का ? कि असे काही बोलले , कि आवडत नाही. ? क्षणभर ते वाचून बरं हि वाटलं… Read More Read More