रोज रस्त्याने कुठे हि जाता येता … ..स्वच्छ ..स्पष्ट घाणेरड्या अशा शिव्या ऐकुस येतात.नकोस वाटत ते ऐकण..कान बंद करुसे वाटतात. पण बंद केले तरी ऐकू येतातच त्या शिव्या.संस्कार हेच काय ते संस्कार आई – वडील आपल्या मुलांन देतात. ?पूर्वी शिव्या देन म्हणजे पाप समजल जायचं. आता शिव्याच एक भाषा झाली आहे. एक एक वाक्यात मुलांच्या …

शिव्या Read More »