शब्दात खूप ताकद असते ..

शब्दात किती ताकद असते. शब्द माणसाला जीवन जगणं शिकवितात. आपल्या मनावर नकळत ते कोरले जातात.परवाचीच गोष्ट …माझं आणि माझ्या बहिणीचं…

Continue Reading →