मनातील विविध अश्या  भावरंगाचे दर्शन आपल्याला प्रेमातून अनुभवायला  मिळत असतं. त्यातलंच हे एक….  विरह – ओळी . एखाद्या  व्यक्तीच्या प्रेमात पडल्यापासून ते दूर होत जातानाचे ते क्षण ,  ती भावना … शब्दातून व्यक्त होते तेंव्हा…. नजरेतले भाव नको दाखवू तू ऐसे काळजाला इथे तडा जात आहे .. – संकेत ******************************************************************** ******************************************************************** नजरेत ठेवूनि मी तुला हृदय माझे मी …

विरह ओळी Read More »