Browsed by
Tag: वनदुर्ग वासोटा

स्वप्नं जेव्हा सत्यात उतरते : वनदुर्ग वासोटा

स्वप्नं जेव्हा सत्यात उतरते : वनदुर्ग वासोटा

सफर वनदुर्ग वासोट्याची   जीवन हे अनेक स्वप्नांनी, इच्छा आकांक्षांनी रंगलं आहे. सजलं आहे. अन त्यामुळेच जगण्याला एक अर्थ आहे .तसं प्रत्येकाच एक स्वप्नं असतं. अंतरंगात उमटलेलं. मनी साठलेलं. त्या स्वप्नांना अनुसरूनच जो तो हे जीवन रंगवत असतो. निरनिराळ्या रंगानी..ते स्वप्न सत्यात उतरावं, ते पूर्णत्वाला जावं, ह्यासाठी सतत धडपडत असतो. सामोरी येणारी जड अवघड आव्हाने हि तो पेलण्यास सदा तत्पर असतो. तसं पहायला गेल्यास प्रत्येकाचं स्वप्नं निराळं अन त्याप्रमाणे येणारी आव्हाने हि त्याप्रमाणे निरनिराळी. यशाची उत्तुंग शिखरे पदोपदी गाठावी. पाहिलेलं… Read More Read More