पुस्तकासारखा मित्र नाही असं म्हणतात आणि ते खरंच आहे म्हणा, खूप काही नवीन , रोचक, रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक अश्या गोष्टी तो आपल्या ज्ञानकोशातून आपणास सांगत असतो. कथन करत असतो, आपल्याला एकप्रकारे घडवत असतो. दिशा मार्ग दाखवत असतो. जगाची भौगोलिक सफर घडवून देत असतो, कवितांची मैइफिल तर कधी विज्ञानाची चिकीत्सा करवत असतो. पण अश्या ह्या पुस्तकी मित्राचा …

पुस्तक आणि रम Read More »