याला ‘प्रेम’ म्हणतात

”आयुष्यात एकमेकांना उपलब्ध राहणे , याला प्रेम म्हणतात” दिवसातून किती वेळा, तिचा फोटो असा बघत असतोस ? झूम इन झूम…

Continue Reading →