Browsed by
Tag: मनातलं वादळ..

मनातलं वादळ..

मनातलं वादळ..

छुप्या रीतीनं का होईना, तुझा नेहमीचा तो गोड मधाळ आवाज , अधीरतेनं , कान टवकारून , डोळे बंद करून, श्वास रोखून, अगदी क्षणभरासाठी का असेना, ‘ऐकण्यात’ एक समाधान मिळून जातं रे… मनातलं ओढवणारं घुंगावतं वादळ काहीस शांत होतं त्यानं. बरं वाटतं बघ.. कित्येक दिवस मनात उसळलेली ण उचंबलेली ती हळवी भावना, केवळ तुझ्यासाठी, तुझ्या आवाजासाठी आतुरलेली, व्याकुलेली, काहीशी शांत होते. जरी प्रत्यक्ष तुला भेटता येत नसले तरी तुझ्या आवाजाने ह्या मन भरून येतं. एकमेकांशी जरी आपण अंतर राखून असलो वा… Read More Read More