Browsed by
Tag: मनातलं-काही–भाग-२

मनातलं काही – भाग २

मनातलं काही – भाग २

‘मनातलं काही – भाग २’ माणसाच्या गर्दीला हि माणूस कधी  कंटाळतो , नकोसं वाटतं  सार त्याला ,कोणाची जवळीक नि प्रेमं  हि …मायेचा स्पर्श हि , नको हवी असते स्तुती , नि कौतुकाची थाप हि …मनं  मात्र त्याचं, असलेल्या जागेपासून दूर कोसा पर्यंत फडफडत घेऊन जातं.अन जिथे ते थांबतं. तिथे असतो  निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार , अलंकारित  सौंदर्य,  एक वेगळं विश्व …महत्वाचं  म्हणजे त्याला हवा असलेला एकांत ……रोज त्याचं  त्याचं जीवनापासून कुठेतरी दूर जावं  जिथे आपल्याशिवाय कुणीच नाही .अस प्रत्येक मनाला कधी… Read More Read More