Browsed by
Tag: मनाच्या भाव ‘अवस्था’

मनाच्या भाव ‘अवस्था’

मनाच्या भाव ‘अवस्था’

ऐ , तू सिरीयस आहेस  का ? मग थांब तिथे…आलो मी.. मला तुझ्या समोर हे ऐकायचं आहे.  प्रत्यक्ष .. Then  .. Step away .. घाटकोपर ला मेट्रोच्या रांगेत उभे असता.  माझ्याच मागे उभ्या असलेल्या,   साधारण  चाळीसच्या आसपास असलेल्या… त्या व्यक्तीच हे वाक्य  , कानी भरभर आदळू लागलं.  ‘मला हि त्रास होतोयं , समजलं  …’ सैरभैर  अवस्थेतील , रागारागाने फणफणत  , फोन वरून सुरु असलेलं,  त्यांचं हे असं  संभाषण..सरळ सरळ कानी येत होतं. त्याने मनाच्या  विचारांची घडी एकाकी बिघडत गेली. मी…

Read More Read More