Browsed by
Tag: मनाचे आर्जव..

मनाचे आर्जव..

मनाचे आर्जव..

ह्या मनाचे देखील किती हे ..आर्जव…  नको नको म्हणतो , तरी देखील स्वतलाच सावरतं , विश्वास देत ते म्हणतं ..बघ रे ,  पुन्हा एकदा प्रयत्न करून ….वातावरण काहीसं निवळल असेल आता… बरेच दिवस झाले रे….बोललो नाही.  भेटलो नाही , कुठलाच संवाद नाही. हा नाही कि हु नाही . निशब्दी मनाचे गहिरे अन दाह उसवणारे वारे फक्त वाह्तायेत.  त्याचाच हा परिणाम अन होणारा त्रास … म्हणूनच रुकरुक लागले रे, शांत राहवत नाही.  चीड चीड होतेय नुसती मनाची ,संयम हि तुटू जातोय. तरीही स्वतःला सावरत… Read More Read More