Browsed by
Tag: प्रेम हे …

दुरावा .. प्रेम आणि नातं

दुरावा .. प्रेम आणि नातं

प्रेम हे … दिवस मावळतीला लागलेला. अंधारून येण्याआधीचे पडसाद सर्वत्र उमटलेले. गडद्द अश्या भावगंध रंगानं क्षितिज हि कसं झाकोळून निघालेलं . आणि न्हाहत्या विचारधारेत.. भावधूंद होत..अथांगतेच्या मोकळीकतेनं, मरीन ड्राईव्हच्या सागरी किनाऱ्यालगत..ती दोघे..आपल्या स्वप्नील दुनियेत रममाण झाली होती. ‘ आज मी खूप खुश आहे अगं…! त्याने आता बोलायला सुरवात केली. मन बघ कसं.. आनंदी वर्षावाने बहरून आल्यासारखं वाटतंय. आनंदाने खुललयं ते, जणू..मनाशी अडखळलेला, साठलेला, खळखळता प्रवाह.. ..आज पुन्हा प्रवाहित झाल्यासारखं वाटतंय, त्याच लयीत- त्याच ताल सुरात….प्रदीर्घ अश्या प्रतीक्षेनंतर. खरंच….ग ! विश्वासच… Read More Read More

प्रेम हे..

प्रेम हे..

”आयुष्यात एकमेकांना उपलब्ध राहणे , याला प्रेम म्हणतात”.  दिवसातून किती वेळा, तिचा फोटो असा बघत असतोस ? झूम इन झूम आउट करत ?तिने एकाकी सवाल केला.तिच्या अश्या ह्या अनपेक्षित उठलेल्या प्रश्नाला, काहीतर उत्तर द्यावंम्हणून त्याने तिच्यावर एकवार नजर रोखली. अन क्षणाचा विलंब न घेत, पुन्हाआपल्या मोबाईल मधला तिचा फोटो न्याहाळत , धुंद स्वरात म्हटलं .‘’ बऱ्याचदा…. तसा बऱ्याचदा…मनात येईल तेंव्हा तिचा चेहरा स्तंभित झाल्यासारखा एकसारखानिरखत असतो. वेळेचं भान उरत नाही कि माझं मला कळत नाही . पण तो चेहरा ,… Read More Read More