Browsed by
Tag: प्रवाह..

प्रवाह..

प्रवाह..

पहिल्या भेटीत किंव्हा त्या आधी सुरु असलेला ‘दोघातला ‘ तो ‘मुक्त नि हसरा संवाद’  पुन्हा तसाच अगदी पहिल्यासारखा उत्साहित आणि  प्रभावित  राहील का  ? राहू शकतो का ?  हे निश्चित कधीच सांगता येत नाही. कारण व्यक्ती स्वभावानुसार  किंव्हा क्षणा प्रसांगानुसार,  होणारा भावनांचा चढ उतार, मनाच्या पुढच्या वळणाला सर्वस्वी कारणीभूत ठरतो. आणि जे घडणार  आहे ते घडतं. जे  खरं तर आपल्याला नको असतं.  पण ते घडतं आणि त्याला कारणीभूत आपणच  असतो.कळतंय , काय म्हणायचंय ?मनाचा कल नक्की कुठे ? हेच कधी…

Read More Read More

प्रतिबिंब..

प्रतिबिंब..

ऐकssss  ना…..त्या नदीच्या प्रवाहाकडे बघ  ? किती संथपणे अलगद वाहत आहे ती, वळणा -वळणाचा एक एक घाट अगदी सहजतेने ओलांडत ? बघतो आहेस ? हो  ? असं वाटतंय…मी जगावेगळ्या  स्वप्नं नगरीतच वावरतेयं  रेsssss… किती  भन्नाट जग आहे हे ! मी असं कधी अनुभवलं  नाही ह्यापूर्वी… हि अशी ध्यानस्त मनाला गुंगवणारी रात्र,  हा  नदीचा संथ नितळ प्रवाह ..तो चंद्रमा, त्याची शुभ्र हळवी  शीतलता , झाड फांद्यांची हि स्थिरता- अस्थिरता,  तना मनाला भाव रंगात ढकलून  देणारा  हा मंद गार वारा  आणि आपण…

Read More Read More