Browsed by
Tag: प्यार हमें इस मोड पे ले आया..

प्यार हमें किस मोड पे ले आया..

प्यार हमें किस मोड पे ले आया..

आपण कधी,  कसे आणि कुठल्या मूड मध्ये जाऊ ना  ह्याचा खरंच काही नेम नाही ओ..आपल्या ह्या बहुरंगी आणि बहुढंगी मनाची अवस्था हि सतत बदलतचं असते. क्षणारूपे, क्षणासंगे..ना ना रंग रूप धारण करत. त्यामुळेच कधी कुठे हास्यचा नुसताचं खळखळाट होतो तर कधी नुसतीच निरागसता दाटून येते. कधी एकवटलेले गहिरे क्षण भरून येतात.  कधी …काय नि कधी काय..सांगता कुठे येतंय.. आता हेच बघा ना… सहा वाजले तसं ऑफीमधून निघायचं म्हणून मी माझं डेस्कटॉप आवरतं घेतलं आणि सर्व जागच्या जागी जिथे तिथे आहे… Read More Read More