आपण कधी,  कसे आणि कुठल्या मूड मध्ये जाऊ ना  ह्याचा खरंच काही नेम नाही ओ..आपल्या ह्या बहुरंगी आणि बहुढंगी मनाची अवस्था हि सतत बदलतचं असते. क्षणारूपे, क्षणासंगे..ना ना रंग रूप धारण करत. त्यामुळेच कधी कुठे हास्यचा नुसताचं खळखळाट होतो तर कधी नुसतीच निरागसता दाटून येते. कधी एकवटलेले गहिरे क्षण भरून येतात.  कधी …काय नि कधी …

प्यार हमें किस मोड पे ले आया.. Read More »