पद्‌मदूर्ग (कासा किल्ला)किल्ल्याचा प्रकार : जलदुर्गजिल्हा : रायगड ना , हो , करता करता शेवटी ..आपलं शिववैभव ” पद्मदुर्ग (कासा किल्ला ) काल अगदी जवळून पाहता आला .अगदी धन्य जाहलो . इथल्या चिरा , इथल्या वास्तू , इथली भक्कमता. अजूनही इतिहासाचे तेज अंगी भिनवते.इतिहासाची साक्ष देत हा आपला किल्ला अजूनही सुव्यवस्थितपने उभा आहे.गरज आहे ती …

आपलं ‘ शिववैभव ‘ पद्मदुर्ग उर्फ कासा किल्ला Read More »