Browsed by
Tag: पदरगड

पदरगडची ती रात्र ..

पदरगडची ती रात्र ..

पहाटे ४ वाजता मी ..सिद्धेश.. दीप्ती ..भूषण आणि उज्वला त्या जंगलातून गणेश मंदिरात जाण्यासाठी निघालो. जंगलातले ते वातावरण सुन्न करणारे होते. आजूबाजूला कुठेच वस्ती नाही. खांडस हे गाव ते हि पाऊन ते १ तासाच्या अंतरावर..जंगलातून चालत असताना .., पाला पाचोळ्याचा कुर्रssssकुर्र आणि रात किड्यांचा किर्रsssकिर्र आवाज घोंगावत होता. काही अंतर पार करतोच तेच वर थोड्या अंतरावर कुणीतरी असल्याची आम्हाला चाहूल लागली. ती त्यांच्या Tourch च्या झोतांनी . इतक्या रात्री, त्या काळ्या कुट्ट अंधारातल्या जंगलात आम्ही फक्त पाच जण आम्ही तिघे… Read More Read More