‘निशब्द शांतता’ सूर्य उगवतीला होता. अश्या ओळीने सुरवात झाली आणि निसर्गच्या नुसत्या त्या वर्णांनान हि सर्वांग अगदी मोहून गेलं.ह्या शब्दात देखील किती किमया असते न्हाई ? म्हणजे त्यांच्यातही ओढ लावण्याची अन आकर्षित करण्याची एक अमर्याद अशी शक्ती असते. जशी ह्या निसर्गात आहे.एकदा का ओढ लागली कि आपण त्यामागे पळत राहतो. तर असो, ग्रंथालयाच्या शांत आणि …

निशब्द शांतता -दिनेश काळे Read More »