Browsed by
Tag: निशब्द शांतता

निशब्द शांतता -दिनेश काळे

निशब्द शांतता -दिनेश काळे

‘निशब्द शांतता’ सूर्य उगवतीला होता. अश्या ओळीने सुरवात झाली आणि निसर्गच्या नुसत्या त्या वर्णांनान हि सर्वांग अगदी मोहून गेलं. ह्या शब्दात देखील किती किमया असते न्हाई ? म्हणजे त्यांच्यातही ओढ लावण्याची अन आकर्षित करण्याची एक अमर्याद अशी शक्ती असते. जशी ह्या निसर्गात आहे. एकदा का ओढ लागली कि आपण त्यामागे पळत राहतो. तर असो, ग्रंथालयाच्या शांत आणि गहानीय वातावरणात आज एक वेगळ पुस्तक हाती आलं. ज्याचं नाव ‘निशब्द शांतात’ म्हटलं वाचू.. संध्याकाळचे सहाच वाजले होते. पुष्कळसा वेळ हाती होता. ऑफिस… Read More Read More