Browsed by
Tag: 'नाळ'- नागराज मंजुळे

‘नाळ’ – नागराज मंजुळे

‘नाळ’ – नागराज मंजुळे

जिथे शब्द अपुरे पडतात , तिथे नजरेची भाषा बोलू लागते.  आणि जिथे नजरच क्षणासोबत लपंडावचा खेळ मांडते तिथे स्थिर हृद्य हि कोसळतच.. अश्याच नजरेशी भाषा , भाबड्या  हळव्या शब्दांची  भाषा , खेळाची भाषा , मौनाची भाषा आणि  प्रेमाची मृदाल भाषा ‘नाळ‘  ह्या चित्रपटातून काल अनुभवली.  आईच्या काळजाचा स्वर , झिरपणारा मायेचा हळुवार कोपरा , झेपावणारं, दौडणारं आणि आल्या प्रश्नाची उकल करू पाहणारं , त्यासाठी धडपडणारं,  चैतूचं ते भाबडं निरागस मन , हे सगळं मनावर हळुवार कोंदून जातं .   इथं  आल्या… Read More Read More