Browsed by
Tag: नाती नव्याची नाविन्याची आणि मुरझलेली

नाती नव्याची नाविन्याची आणि मुरझलेली

नाती नव्याची नाविन्याची आणि मुरझलेली

ह्या नात्यांची फार गंमत वाटते मला, ‘नव्याने जुळलेल्या अन क्षणातच मुरझलेल्या’ म्हणजे अनोळखी असतो तेंव्हा ओळखी साठी धडपडत राहतो आपण… नवा चेहरा , नवं नाव…नवी ओळख ,नवं मन ..नवा स्वभाव , नवे बोल …. , सगळं..उत्साहपूर्ण.., मैत्रीपूर्ण अगदी…. एकमेकांना जाणून घेत घेत .. आपण एकमेकांच्या अधिकाधिक जवळ ओढले जातो काय . रोज काही ना काही… नवं नवीन विषय घेऊन , त्यावर बोलणं होत काय.. अधून मधून थट्टा मस्करी , कधीतरी भेटणं….कुठशी एकत्रित क्षण घालवणं …आठवणी गुंफत जाणं आणि अस करता… Read More Read More