दुभंगलेली मनं एकत्रित करताना ..आपल्या मनाचा हि त्यात विचार करावा लागतो. सहज जुळलेलं , आणि जवळीक साधलेलं एखादं नातं काही काळानंतर हळूच दूर होत जातं. माणसाची मनं जशी एकत्रित येतात तशीच ती दूर हि होतात. त्या मागचं कारण शोधायला गेल्यास , एक मात्र कळतं. आपण त्यांच्याप्रमाणे वागत नाही. त्याचं मन राखत नाही. काही ना काही …

दुभंगलेली मनं Read More »