Browsed by
Tag: त्या उंच उडल्या घारीसारखे

अवघे हे विश्व पहावे..

अवघे हे विश्व पहावे..

घराच्या चौकटी मधून म्हणा किंव्हा रस्त्याने जाता येता म्हणा ..उंच निळ्या आकाशी ‘घारी’ घरट्या घालताना दिसत असतात … तेंव्हा आपलं ‘मन’ हि कल्पकतेचे कल्पितपंख लावून उंच आकाशी झेपावते …… त्या अर्थी हि माझी कविता … त्या उंचउडल्या घारीसारखे स्वच्छंदी होवुनी विहरावे ह्या निळ्याभोर नभांगातुनीअवघे हे विश्व पहावे ! ते राकट-कणखर सह्यकडे , ते वेडे वाकडे घाट दरे, ते रुप गोजिरे क्षितीजाचे डोळ्यात साठुनी घ्यावे ! त्या उंचउडल्या घारीसारखे स्वच्छंदी होवुनी विहरावे ! तो रंग हिरवा रानाचातो गंध सुमधुर पुष्पांचा तो मंद झुळका वाऱ्याचा श्वासात कोंडूनी घ्यावे ! त्या…

Read More Read More