तुझ्या अश्या वागण्याचंकारणच कळत नाही मी बोलत राहतो तू काहीच बोलत नाही..! संवाद होतो, तेवढ्यापुरतं तेही माझ्याकडून , अगदीच फोनवरून मीच एकटा बडबडतो तू प्रतीसादच देत नाही… तुझ्या अश्या वागण्याचंकारणच कळत नाही…! भेटावयाचं म्हणावं कधी तर तू हो-नाही’म्हणत नाही . वाट पाहतो वेड्यावाणीतो ‘ क्षण’ काही येत नाही.. तुझ्या अश्या वागण्याचंकारणच कळत नाही… ! मनातली हि वेडी आशा अजूनही हार घेत नाही.मी …

तू काहीच बोलत नाही.. Read More »