Browsed by
Tag: तुला कोणत्या नावाने हाक मारू ?

तुला कोणत्या नावाने हाक मारू ?

तुला कोणत्या नावाने हाक मारू ?

‘तुला कोणत्या नावाने हाक मारू? ’ ‘संवाद’….हा मग कुठल्या हि नात्यातला असो .तो विशेष प्रिय असतो . ‘जेंव्हा ती व्यक्ती हि तितक्याच जिव्हाळ्याची असते,  तेंव्हा ‘ मग हा संवाद , आठवणीतला असो …जणू तो आताच घडलायं …घडतोय, ह्या क्षणी …इतकं आपण त्यात गुंतले जातो.  कधी कधी … अन त्यात जर दोन  मनातला प्रेम संवाद असेल तर … त्यात तर मग विशेष लाडीगोडी, रुसवा असतो ,नखरा असतो, खट्याळपण असतं. ओतीव प्रेम असतं …. असाच हा संवाद ..त्या दोघातला .. ‘गुड मोर्निंग ….’ त्याच्या नेहमीच्याच स्वरील सवयीने… Read More Read More