Browsed by
Tag: तुझ्यावरच्या चारोळ्या

तुझ्यावरच्या चारोळ्या…

तुझ्यावरच्या चारोळ्या…

तुझ्यावरच्या चारोळ्या ….. आयुष्यात एकदा तरी आपण प्रेमात पडतो. अन आपले भान सर्वस्वी त्या व्यक्तीपुढे हरपून बसतो…नवी ओळख असते नवं नातं गुंफलेलं असतं…..  अन अश्यात  काही शब्द काही ओळी नकळतओठाशी येतात …               सोनसळी आठवणी               लागे बोलाया चालाया                दिन गुलाब गुलाब                प्रीत लागली फुलाया !                  – संकेत कधी चारोळी रुपात तर कधी …कवितेच्या…

Read More Read More