कालची संध्याकाळ खूप काही शिकवून गेली. जवळील प्रिय व्यक्ती भेटली. अन आपल्या जीवनाचा कटू – गोड आठवणी सांगून गेली. आपलं मन हलक करून गेली. फार फार बर वाटलं तिला.. आपल्या हक्काच्या व्यक्तीकडे आपलं मन मोकळ करताना. त्या कटू आठवणीनि तिचे डोळे देखील भरून येत होते. पण वेळीच तिने स्वतःला सावरलं . तिच्या डोळ्यातले ते तरल …

जीवन एक कादंबरी आहे.. Read More »