Browsed by
Tag: घरचे अन घरच्या बाहेरचे

घरचे अन घरच्याबाहेरचे..

घरचे अन घरच्याबाहेरचे..

घरचे अन घरच्याबाहेरचे.. काल योगायोग म्हणा , माझं  नशीब म्हणा …माझं ज्या व्यक्तीवर मनापासून अन जीवापाड प्रेम आहे त्या व्यक्तीची नि माझी बरेच दिवसाने भेट घडली. तसं हे मनं नेहमीच आतुरलेलं  असतं. जिच्यावर आपल जीव असतो …भरभरून प्रेमं  असत . त्या व्यक्तीच्या भेटीसाठी .. आपलेपणाचे तिचे गोड प्रेमळ  शब्द ऐकण्यासाठी … तिला भरभरून नजरेनी पाहण्यासाठी.. तिच्या सहवासाच्या चाह्येखाली निवांत पहुडण्यासाठी .. मग ती  कोणत्याही नात्यातली व्यक्ती असो, प्रेम माणसाला त्या रेशीम बंधनात अडकवून ठेवतो .. घरचे अन घरच्याबाहेरचे.. काल ती…

Read More Read More