तुमचं आवडतं पुस्तक कोणतं ?

तुमचं आवडतं पुस्तक कोणतं ? आजवर तशी अनेक पुस्तकं वाचलीत, वाचून काढलीत. ( म्हणजे मोजता येतील इतपतच, कारण आयुष्यं हि अपुरं पडेल इतपत अगणित पुस्तकं जगभरात आज लिहली गेली आहेत. ) जी हाती आली. जी वाचली… ती भुकेल्या नजरेने, झपाटून गेल्यासारखं.. अधाशासारखीच,  त्यात वि. स. खांडेकर, पु. ल. देशपांडे, भा. द .खेर, साने गुरुजी, वपु […]

राजगड – शोध सह्याद्रीतून | सह्याद्री आणि मी

राजगड - शोध सह्याद्रीतून | सह्याद्री आणि मी

  राजगड – शोध सह्याद्रीतून ….२६/२७- २०१३    किती शांत वातावरण होतं. तरीही अधून-मधून वाऱ्याची गार झुळूक अंगावर येत, जणू ती वारेगुलाबी थंडी एकटक खेळत,गुणगुणत स्व:तहाशीच. तिने आपले बाहू सर्वत्र पसरले होते.  संपूर्ण राजगड परिसर तिने आपल्या अखत्यारीत आणले होते. तिच्या मगरमिठीतून कुणाचीच सुटका होत न्हवती. गारठलेली ती पाने फुले हि सूर्य नारायणाच्या दर्शनास जणू […]