कुठलेही भाव न दर्शवता, सतत दृष्टी समोर येणारी वा घडणारी एखाद गोष्ट, सातत्याने टाळत राहणं वा इग्नोर करत राहणं, ह्या साठी खूप मोठं असं मानसिक ‘बळ’ लागतं रे.., आणि ते तुझ्याकडे भरपूर प्रमाणात आहे. हो  ना ? किती सहजतेने अगदी जमवून घेतेस तू सगळं, जे मला अद्याप हि जमलेलं नाही वा जमणार नाही. कसं जमतं …

क्षणाचे सांगाती.. Read More »