‘कळसुबाई ट्रेक – माझ्या शब्दात’

मनात केंव्हा पासून इच्छा होती. महाराष्ट्रातील सर्वात उंच, महाराष्टाची शान असलेला कळसुबाई शिखर सर करायचा आणि ती माझी इच्छा आज…

Continue Reading →