Browsed by
Tag: एक पाऊल स्वछतेकडॆ

एक पाऊल स्वछतेकडॆ …

एक पाऊल स्वछतेकडॆ …

तो आला, त्याने इकडं तिकडं हळूच वळून पाहिलं आणि नजरेनंच काय ती जागा हेरली. हाती असलेला कागदी तुकडा, त्यात असलेला कुठलासा स्वादिष्ट पदार्थ… स्वतः सोबत सांभाळत, मी होतो त्या ठिकाणी तो येऊन बसला. मी खिडकीशी मंदावलेली हवा घेत होतो. शरीर घामानं आधीच डबडबलेलं. वैताग सुटलेला. बस, अजून हि जागची जागीच होती. वेळ टळून जाता हि …ती जागची काही हलत न्हवती. .., चिडचिड वैताग..मन गर्मीत वाहत होतं. प्रवासी संख्या.. संख्याने वाढत होती. आधीच येऊन स्वार झालेले ( प्रवाशी ) निथळत्या घामानं… Read More Read More