कसं असतं ना..आपण कुणाच्या मनात किती जागा व्यापून आहोत, ह्याचा अचूक पट कधीच नाही रे मांडता येत. हवं तर एक अंदाज तेवढा घेता येतो. तेही केवळ आपल्या समाधानासाठी, पण तो ही कितपत खरा आणि खोटा ? ह्याचा अचूक दावा देता येत नाही. हा..पण एक अंदाजाने घेतलेला तो विचार मात्र नात्यात फूट आणू शकतो. हे मी …

इतकंच सांगायचंय.. Read More »