Browsed by
Tag: ‘आनंद’ साजरा करायला वयाची अट नसते.

‘आनंद’ साजरा करायला वयाची अट नसते.

‘आनंद’ साजरा करायला वयाची अट नसते.

‘बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हाय रे पिया आहा रे आहा रे आहा रे पिया काँटा लगा….” क्षणभर ह्या गाण्याने विशेषतः त्या आवाजने माझं लक्ष वेधलं गेलं. ठाणे स्थानकातील फलाट क्रमांक चार वर घाईघाईतच पोहचलो होतो. सकाळी ८ वाजून २४ मिनिटाची ठाण्याहून सीएसटी कडे धावणारी लोकल आज फलाट क्रमांक १ वरून न जाता ४ वर येणार, असं ऐकताच दौडत दौडतच फलाट क्रमांक ४ गाठलं. तेंव्हा ह्या गाण्याचे बोल कुठूनसे कानी घूमघुमले. तेंव्हा सहजच अवती भोवती नजर हेरावली अन…

Read More Read More