Browsed by
Tag: ‘आनंदाचं झाड’

‘आनंदाचं झाड’

‘आनंदाचं झाड’

‘आनंदाचं झाड’ होणं इतकं सहज सोपं नाही रे….त्यासाठी अपार त्यागाचे आणि सहनशीलतेची घाव झेलावे लागतात. पचवावे लागतात. त्याच रसिकतेने आणि आपलेपणाने …चेहऱ्यावरचा हास्य भाव कुठेही ढवळू न देता … न कळू देता . कळतंय ना ? कुठल्या एका क्षणी … कुठेतरी ‘आपण कमी पडतोय’ हि भावनां उचल घेतेच, नाही असं नाही . तिथेही अपार कष्ट पडतात . पण सांभाळून घ्यावं लागतं. आपल्या मनाची हि असहायता ..होणारी चिडचिड…वेदना , कुठेशी दाबून ठेवावी लागते. स्वतःलाच… स्वतःहून आपण पुन्हा उभं करून घेत, स्वतःला.. प्रेरित करून घेत… Read More Read More