वर्षभरतला एकच असा दिवस असतो. जिथे हृदयात घर केलेले , मनाने खूपच जवळ असलेले , पण जवळ असूनही अंतर राखून असलेले , वर्षभरात कधीही न भेटणारे , न बोलणारे , आपल्यावर नजर राखून चुपचाप राहणारे , मनात आठवण काढूनही संवाद न साधणारे , ओळखीचे , अनोळखीचे…नेहमीच सहवासात असणारे , सतत बोलणारे , दूर असूनही संवाद …

आठवणीतला एक दिवस आपला वाढदिवस Read More »