‘आठवणींच्या भावगर्दीत’ किती हसरे असतात एकेक ‘क्षण’ न्हाई ….नजरेच्या आकंठ साठलेल्या भाव सागरात अन हृदयाच्या ध्यानस्थ मंदिरात , तिच्या व त्याच्या सहवासाने गंधित झालेले ते हसरे क्षण, एकदा का प्रवेश करते झाले कि ते अधून मधून मनाच्या तळघरात मिश्र भावनांचा, ‘ एकच हळवा ‘तवंग’ निर्माण करतात. आठवणीच्या साच्याने , ‘ ज्यात आपण पुरतं आपलं देहभान हरपून …

आठवणींच्या भावगर्दीत .. Read More »