Marathi Quotes on Life & Love – Sanket Patekar

Marathi Quotes on Life & Love - Sanket Patekar

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

जिथे मी पण संपतो  तिथूनच प्रेमाची हद्द सुरु होते.  – संकेत य पाटेकर

प्रसंगी  ‘समजून घेताना आणि समजून देताना’ आपण कुठेशी कमी पडतो,  इतकंच काय ते.. 
आपलेपणातून जुळलेल्या नात्याला तडा जाण्याचं एकमेव कारण.. 
बाकी ‘आयुष्यं’ म्हणाल तर ते ‘वाऱ्याच्या सुखद अश्या झुळकीप्रमाणे’ आहे. मनाचं अंतर्बाह्य रंग उधळून देणारं…
कळतंय ना ?  उगाच  (संकेत य पाटेकर )

विषयांची व्याप्ती फार मोठी आहे.  विषय अनेक आहेत. त्यांची कुठेच कमी नाही. फक्त आपल्या संकुचित अन चौकटीतल्या त्याच त्याच विचारांना, त्या चौकटीतून बाहेर काढून त्या नव्या विषयांशी कुठेशी जोडता आलं पाहिजे. तेवढं एक जमलं ना कि झालं ..नवी दिशा अन नवं क्षितिज नजरेसमोर उभं आहेच…शिवधनुष्य पेलायला.          – संकेत य पाटेकर

Marathi Quotes on Life & Love – Sanket Patekar

प्रेम आंधळं नसतं रेsss माणसाचे विचार अन पाहण्याची दृष्टी काही वेळ अंधुक होते. व्यक्तीच्या त्या जिव्हाळीक नात्यापायी म्हण किंव्हा तिच्या ओढीने म्हण..घडतं ते  आणि ते सह्ज आणि साहजिकच आहे. त्यावर तू दोष आरोप ठेवू नकोस. कारण ह्याची दुसरी ही बाजू आहे.  ह्यातूनच  भावनांच्या संमिश्र जलधारेतून निथळलेल्या जीवनपयोगी प्रकाश वाटा धुंडाळल्या जातात. किंव्हा आपल्याशी त्या जोडल्या जातात.योग्यतेकडे नेणाऱ्या ..

म्हणूनच मी म्हणतो माणसांन नां ..एकदा प्रेम करावं. अगदी सर्वस्व वाहून..आणि सर्वस्वी मनाची वाहून घेण्याची क्षमता ठेवून ..कारण प्रेम म्हटलं की तिथे ओघाने वेदना ही आल्याचं आणि त्या वेदना वाहून घेण्याची क्षमता ही हवीच आपल्यात.. तरच प्रेमाला अर्थ. नाहीतर सुडाची भावना पेटली की खल्लास ….  त्याला प्रेम म्हणता येत नाही.   – संकेत य पाटेकर

आपण फ़क्त प्रेम करायचं..रेss आपलेपणाच्या ओलिवतेनं अन् मार्गीस्त होतं जायचं. आपल्या प्रवास वाटेने, आनंदाचे परीनिर्मळ हास्य अंन त्यातला सुगंधित दर्प,  समीप येणाऱ्या आतंरिक चेहरयांवरती.. त्याच सुवासिकतेने झळकावतं. हेच आपलं इति कर्तव्य.. आपला धर्म आणि आपल्या जगण्यातील दिशा. 

कळतयं का ? काय म्हणायच् ते..

प्रेम कर,  पण तू तुझ्या मनातील अपेक्षांचा पेला रीता होऊ देऊ नकोस अन् उतू ही जाऊ देऊ नकोस.  स्थिर रहा.  मनाच्या तळाशी  असलेला जाणिवांचा भावगंध  कायम  राखून..

हितगुज मनाशी…  – संकेत य पाटेकर

 

उन्हाच्या झळीने काटोकाठ भरलेलं तळ देखील हळुवार कोरडं होतं जातं रे …
आपल्या मनात तळ साचून असलेल्या अपेक्षांचं देखील असंच काहीस आहे.
दुर्लक्षितपणाची , दाहक झळ त्या तळ्यापर्यंत सातत्याने पोहचत राहिली कि त्याचं हि बाष्पीभवन होतं. 
आणि साचलेल्या अपेक्षांचं तळ हळूच निकामी होतं जातं. 
त्या तळ्याशी मग संवेदना उरत नाही. उरतो तो केवळ कोरडेपण … अतृप्ततेचा… अपूर्णतेचा, 
तुज हि असंच काहीस झालं आहे बघ…
तिच्या मनाचे दार तुने कित्येकदा ठोठावले. प्रयत्नाची शर्थ केलीस ..करत राहिलास. तिने पुन्हा माघारी यावं म्हणून..
आशेचा दीप सतत तेवत ठेवत,  पण अखेर काय..प्रतिक्रिया शून्य. तू त्यामुळे रुडावला आहेस..
एक लक्षात घे, आपलेपणाचा पाऊस अवचित का होईना येतोच रेss कधी.
तेंव्हा निवांत हो अगदी..
तुझ्या मनातल्या तळ्याला तो आपलेपणाचा स्पर्श झाला कि तू पुन्हा आनंदून बागडशील..
 मनातलं काही ..
– संकेत पाटेकर  
‘समर्पणा’ ची व्याख्या शिकायची असेल तर ती एखाद बहरलेल्या किंव्हा पानां गळलेल्या वृक्षाकडूनच शिकून घ्यावी अथवा समजून घ्यावी. म्हणजे पार त्याच्या शेंड्यापासून …
ते थेट बुंध्यापर्यंत वा मुळापर्यंत.., असंख्य अगणित असे जीव त्यावर आधार करून राहतात. 
आपलं आयुष्य सुंदरतेने विणत..तरीही ते ‘स्थिर मन ‘ हा कि हु करत नाही. वा स्वार्थ भाव राखत नाही. 
वेदनेचे कुऱ्हांडी घाव पडले तरी, ” ते देणं आणि केवळ देत राहाणं ” हेच जाणतं आणि हाच त्याचा स्थायी भाव वा कर्म …
ते हि ते निष्ठेने पार पाडत अगदी..
आपलं अस्तित्व पुसून जाईपर्यंत ….
– संकेत पाटेकर  
 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Marathi Quotes on Life & Love – Sanket Patekar

प्रेम हे मनाच्या अंत करणातून उमटायला हवं. – संकेत पाटेकर  

चुकांचा खेळ कधी मांडू नये ….
पण दिल्या गेलेल्या अनमोल क्षणांना तेवढ कवटाळून घ्यावं. हे क्षणच खूप महत्वाचे असतात . आयुष्यभर पुरतात. 
दोष तर सर्वत्र आहेत. सर्वांत आहेत. राजहंस सारखं हवं तेच फक्त वेचायच असतं. बस्स… 
– संकेत पाटेकर

जितक्या सहजतेने आपण एखाद गोष्टीमध्ये गुंतलो जातो ना, तितक्याच सहजतेने त्याच गोष्टीतून बाहेर पडणं देखील जमायला हवं.  हे एकदा जमलं ना कि मग बघ..हे आयुष्य हि अगदी सहज सोपं आहे.
– संकेत य पाटेकर  

घडणाऱ्या घटना घडून जातात रेsss उदासिनतेचा गहिरा रंग उफाळून  पण  अस असूनही  काहीवेळा जे घडलं. 
किंव्हा घडतंय त्यावर  विश्वास मात्र बसत नाही . मनाची एक बाजू अजूनही कुठेशी आशेचा दीप घेत खुणावत असते.  काहीतरी नक्कीच मनाजोग घडेल.  – संकेत पाटेकर  
चूक तुझी कि माझी हे तितकसं  महत्वाचं नाही . 
महत्वाचं आहे ते,   ती चूक , कोण आधी क्षमाशील मनानं  माफ करतंय ते ..
खरं  तर त्यावरच  त्या व्यक्तीच्या  मनाची अन प्रेमाची व्याप्ती कळते. 
– संकेत पाटेकर  

खूप म्हटलं होतं स्वतःशीच, प्रेमाने हे जग जिंकेन म्हणून…मात्र आता कळतंय खरं..
इथे एका व्यक्तीचच मन जिंकन खूप कठीण जातंय. तिथे जगाचं तू काय घेऊन बसलायस रेss.. – संकेत पाटेकर  

कुणावर प्रेम करायचं तर मनापासून प्रेम करा. हरलो तरी चालेल..पण प्रेम मात्र खरं हवं.
– संकेत पाटेकर  
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Marathi Quotes on Life & Love – Sanket Patekar

सगळेच प्रश्न एकट्यानेच सुटत नाही..रे .काही वेळा समोरच्याचा हि तितकाच त्यात सहभाग असावा लागतो . तर तो प्रश्न कुठेसा हाताळता येतो. वा सुटतो. तर काही वेळा सगळ वेळेच्या अधीन करावं लागतं ..एखाद्याला कितीही समजावून सांगितलं वा समजून घेतलं तरी हि..
नाती मुळात का विस्कटतात माहित आहे ? ती योग्य वेळ साधली जात नाही म्हणून ..योग्य वेळी योग्य ते साधून सावरायचं असतं, स्वतःला हि अन सैल पडत जाणऱ्या किंव्हा तुटू पाहणाऱ्या त्या नात्याच्या रेशीम दोरीला हि , वेळ टळून गेल्यावर ..काही एक उपयोग नसतो ..
मुळात काय तर एकेमकांना सांभाळून घेण हे महत्वाच..
एकाने सावरून घ्यायला सुरवात केली ना कि दुसऱ्यानं हि अधिक वेळ न दवडता स्वतःला सावरून घेण आवश्यक असतं. अन मला वाटतं अशीच नाती हि कायम चिरतरुण ठरतात अन असतात.
नातं सांभाळायचं वा कायम चिरतरुण ठेवायचं असेल तर हे साधनं आलंच .. जमायला हवं. 
अस माझं मत आहे. 
 – संकेत पाटेकर  
अवघड गोष्टी मिळविण्यासाठीच खूप  प्रयास करावे लागतात. 
मग ध्यास घेतलेल्या त्या अवघड यादीत  प्रेम असो ..वा ती प्रेमाची व्यक्ती..
सहज अस काहीच नसतं . मिळवावं लागतं. प्रयत्नांची शर्थ करत ..स्वतःला त्यात झोकावून  द्यावं लागतं. प्रसंगी  उठावनारया   वेदनांना  सुद्धा प्रेमाने गोंजारत …आपलंस  करावं लागतं.  
संघर्ष हा असतोच. पण  संघर्षा नंतर मिळणार  सौख्य हि  तितकंच परिस मोल ठरतं हे हि खरं..   
– संकेत पाटेकर  
काही व्यक्तींचं प्रेम मला हाताच्या तळव्यावर विसावलेल्या त्या सुंदर , नाजूक अन रंगवेड्या  फ़ुलपाखरावाणी  वाटतं. ते नकळत कुठून कसं विसावतं  आपल्या हाती..ते आपल्यालाही कळून येत नाही. 
पण ते येतं ते आनंदी बहार घेऊन,  विसावतं प्रेमाचे अगणित क्षण देऊन अन तसंच  निघून हि जातं.  
प्रेमरंगाचे सदाबहार, कधी हि न पुसता येणारे पण ओलीव असे ठसे उमटवून..
– संकेत पाटेकर  
हक्काने रागवायला देखील एक मर्यादा असते रे .. .त्या मर्यादे पर्यंत माफ असतं सगळ. 
जुळवून घेता येतं पुन्हा, कारण तिथपर्यंत आपल्याला त्या व्यक्तीच्या स्वभावाची किनार ठाऊक असते. पण ती किनार,  ती मर्यादा एकदा का ओलांडली कि मग नातं हि डगमगू लागतं. मनं दुभागलं जातं. अन ‘सावर रेss मना ..सावर रेss ‘ अशी आर्त हाक आपलीच …आपल्याला ऐकू येते.
– संकेत पाटेकर  
पाहिलेली अन रंगवलेली  सारीच स्वप्नं  पूर्ण होतातच असे  नाही.  काही स्वप्नं हि  मृगजळासारखी असतात . 
तहानेने व्याकुळलं  आपलं मन , प्रयत्नाची शर्त करतं.. धावत पळत सुटतं खर…
त्या मृगजळामागे. पण जेव्हा दमून भागून आपण तिथवर पोहचतो तेंव्हा कळतं .. कि तो सगळा भास होता. 
निव्वळ भास ….बाकी काही नाही. 
– संकेत पाटेकर 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Marathi Quotes on Life & Love – Sanket Patekar

नात्यात ‘संवादा’ इतकाच ‘सहवास’ हि महत्वाचा असतो, खरं  तर सहवासातूनच नातं उलगडतं , खुलूनं  झुलतं अन पूर्णत्वेला  पोहचतं . सहवासातूनच  मौनाची भाषा  उमगते , अंतरंग उलगडली जातात . 
नजरेतल्या छुप्या भावना हि शब्दाविना उमलल्या जातात. 
तर ओठी आलेल्या शब्दांना कोमलतेची धार चढली जाते.  स्पर्शाची  उब तर त्याहुनी निराळी. 
जन्मोजन्मीचं सार्थक होवून जातं . नात्यात आपलेपणाचा ओलावा कायम टिकून राहतो.  
शब्दांची लाडीकता विश्वासानं  खट्याळपणे झुळझुळू लागते.  म्हणून सहवास हवाच …
मग तो क्षणभराचा का असो , त्याशिवाय नात्याला बहार कसली .. – संकेत पाटेकर  

सहवास,  विश्वास अन संवाद ह्या तिन्ही गोष्टी सहजतेने वावरू लागल्या कि नातं हि त्याच सहजतेने खुलू लागतं उन्मळू लागतं. बहारलेल्या आसमंत वाटेवर… – संकेत

दुरावलेली मनं जेंव्हा पुन्हा नव्याने एकत्रित येउन संवाद साधू लागतात.  तेंव्हा पहिला प्रश्न असतो, 
ते सुरवात कशी,  कुठून अन कुठल्या शब्दानं करावी ? कशी आहेस ? कसा आहेस ?  हे ठीक असतं. पण त्या पुढे  आपण STOP होतो. 
दोघांनाही बोलायचं असतं .  पण नाही बोलता येत. फक्त निशब्दाचे ते क्षण आपण ऐकत असतो . 
स्थिर अन स्तब्ध राहून ..- संकेत पाटेकर  
सूर निरागस हो ..
गाण्यातला सूर जसा निरागस असावा लागतो तसा संवादातला सूर हि निरागस असला म्हणजे नात्याला बहार येते. 
– संकेत पाटेकर  
मनाशी एकवटून ठेवलेल्या भावनांना समजून घेणारं जेंव्हा आपलं अस कुणी पुढे येतं, मायेचा स्पर्श करत जवळ घेतं अन प्रेमाचे दोन एक शब्द तितक्याच अदबीने बोलतं तेंव्हा कुठे मनातला दाह काहीसा कमी होतो.
– संकेत पाटेकर  
लहान मुलांचा निरागस चेहरा अन त्या चेहऱ्यावरून निथललेले मोठेपणाचे निरागस बोल ऐकिले वा पहिले कि वाटतं , यार …आपण अजून हि लहानच आहोत. त्याच्यापुढे …
एक प्रवासी चेहरा – संकेत पाटेकर  
क्षणानुसार आपला मूड बदलत जातो अन मूड नुसार पुन्हा ते क्षण…
-असंच काहीस – संकेत पाटेकर  
प्रेमाचं स्वरूप जरी तेच असलं तरी ..प्रत्येक Love Story हि वेगळी असते . 
– प्रेमगुरु संकेत 
न बोलण्याने कुठलाच प्रश्न Solve होत नाही . उलट अंतर वाढत जाऊन ..मनाची कोंडीच अधिक होते. 
त्यामुळे मन उघडावं, बोलावं मनमोकळेपणाने ..
– संकेत पाटेकर  
मुळात नाती का तुटतात ? माहिती आहे ? कारण 
एकाने सावरायला घेतलं कि दुसरा सावरण्या ऐवजी तिच गोष्ट अजून ताणून धरतो. 
मी सावरतोय ना , मग तू हि सावरायला हव ना ?कारणं काही असो , पण नाही ..अस होत नाही. हेच कारण.. 
एकत्रित सुखाने नांदणारी दोन मनं अशी अचानक ..एवढ्याश्या कारणाने दुरावतात. 
खर म्हणावं तर ‘नातं’ तुटत नाही . तुटतं ते आपलं ‘मनं’.
अन ते सावरणार अन समजून घेणार ..भेटलं कि ते पुन्हा उभारतं
– संकेत पाटेकर  
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Marathi Quotes on Life & Love – Sanket Patekar

आयुष्याच्या ह्या प्रवास वाटेत, आपल्यावर मनापासून प्रेम करणारे, जीव ओवाळणारे अन कोणत्याही परिस्थितीत साथ सोबत न सोडणारे, फारच कमी जण भेटतात. असतात.  त्यांचा हात अन त्यांची साथ कधी सोडू नका . – संकेत पाटेकर  

मी (आपणही असालच ) पैशाने न्हवे तर मनाच्या श्रीमंतीनुसार माणसं जवळ करतो. कारण तीच खरी असतात . माणूसपण जपणारी माणसे ..! – संकेत पाटेकर  

प्रेमळ मनाची, कोमळत्या हृदयाची , अन पाहताच क्षणी हास्य उजळवनारी, हास्यात मोहून नेणारी …
माणसं आयुष्यात भेटली कि , किंव्हा ती नाती जरी जुळली कि ..आयुष्याला कशी …नवी झळाळी मिळून जाते. 
आयुष्य उजळून निघतं.जगण्याला एक नवा अर्थ प्राप्त होतो . 
नवा समज, नवे विचार वृद्धिंगत होत जातात .सहवासाचा नवा गंध दरवळा जातो . 
त्यातून मनाच्या विश्वासाची दोर सहजतेने ओवली जाते. 
आणि सहजतेतच जीवन सुसह्य अन समृद्ध होवून जातं. 
– संकेत पाटेकर  
Marathi Quotes on Life & Love - Part 2
5/5
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Quotes, Marathi Quotes, Life Quotes, Quotes आणि बरंच काही

‘येवा कोकण आपलोच असा”

‘येवा कोकण आपलोच असा’

Malhargad
गड  - किल्ले , तटबंदी- बुरुज ...चेहरे - मोहरे , सृष्टी सौन्दर्य आदी,  इत्यादी . क्षणांचा खजिना 

Trekking & Hiking- Kharedibazar

Kharedibazar | Online Store |

  • Trekking & Hikking 
  • Camera’s & Accessories
  • Antique Home Decor Products 
  • Book store

Leave a Comment

Your email address will not be published.