Browsed by
Category: Quotes आणि बरंच काही ..

Quotes आणि बरंच काही ..

Quotes आणि बरंच काही

Quotes आणि बरंच काही

Quotes, Marathi Quotes, Life Quotes, Quotes आणि बरंच काही जपल्यात आठवणी..मी हृदयात इतक्या.. गर्भ श्रीमंती इतकी..नसे लाभली कुणाला..- संकेत स्वतःला इतकं सक्षम बनवा की बुरसटलेला, नको तो विचार ही आपलं काही वाकडं करू शकणार नाही. – संकेत तू क्षितिजावरली लाली, मी साखर झोप गुलाबी तू किलबिल पाखर गीते , मी किरणं स्पर्शणारी .. – संकेत जगण्याला आता कुठे रंग चढला आहे.. ‘वैशाख – वसंताचा’ मोहर उधळला आहे.. – संकेत पाटेकर तरुणपणी असतात ती जबाबदारीची शिखरं, आठवणीत खेळतात अजूनही बालपणातली चित्रं…

Read More Read More