! सहयाद्री !

! सहयाद्री ! नभा नभातुनी, दऱ्या खोऱ्यांतुनी गर्जितो माझा सह्याद्री ! दिशा दिशांना साद घालूनी पुलकित होतो सह्याद्री ! गड…

Continue Reading →

‘मैत्री’…

दंगात धुंद होऊन ‘दवगंधीत’ करणारी हि मैत्री… हास्याचा ‘गोफ’ हृदयाशी हळुवार झुलवणारी हि मैत्री …सह्याद्रीच्या कातळकोरीव प्रमाणे कधी कठोर, कधी…

Continue Reading →