‘आयुष्य” हि सर्वात मोठी आणि सर्वात अवघड अशी परीक्षा ..

‘आयुष्य” म्हणजे सर्वात मोठी आणि सर्वात अवघड अशी परीक्षा आहे . इथे वार्षिक किंवा सामाहिक परीक्षा होत नाही . इथे…

Continue Reading →

आयुष्य म्हणजे जणू एक मळलेली ‘ पायवाट’

आयुष्य म्हणजे जणू एक मळलेली ‘ पायवाट’ त्या वेड्या वाकड्या पायवाटेने पुढे जाताना मधेच ती तीच अस्तित्वच संपवते आणि पुढे…

Continue Reading →